Υδραυλικές εργασίες

Αναλαμβάνουμε πληθώρα υδραυλικών εργασιών, και παρέχουμε υπηρεσίες υδραυλικού, όποτε εσείς μας το ζητήσετε.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω υδραυλικές εργασίες:

  • αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης
  • αντικατάσταση υδρορροών
  • υδραυλικές εργασίες διαμερίσματος
  • κατάργηση βόθρου
  • αντικατάσταση ή κατασκευή βόθρου
  • επισκευές παροχής νερού