Άλλες εργασίες

  • καθαρισμοί φωταγωγών και άσπρισμα 
  • τοποθέτηση πλακιδίων
  • σέρβις air condition
  • καθαρισμοί κτιρίων
  • ηλεκτρολογικές εργασίες
  • αλουμινοκατασκευές
  • ελαιοχρωματισμοί
  • καθαρισμός καμινάδας τζακιού