Έκδοση κοινοχρήστων - Αίτηση υπολογισμούΠαρακάτω συμπληρώστε το ποσό εξόδου ανά υπηρεσία, καθώς επίσης και μπορείτε να προσθέσετε επιπρόσθετες υπηρεσίες, ανά ενότητα

Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

. . . . π.χ. 'Αλλαγή λάμπες' . . . . . . . . . . '50,00 ευρώ'

Β. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

Γ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Δ. ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΤ. Αυτονομία χρήσης ανά διαμέρισμα

Εισάγετε στην αριστερή στήλη τα στοιχεία του διαμερίσματος και στη δεξιά το χρόνο χρήσης-αυτονομίας.

Παρατηρήσεις