Έκδοση κοινοχρήστων - Πακέτα προσφορών

 • Κερδίζετε 10% έκπτωση επιλέγοντας τα οικονομικά πακέτα μας !
 • Ετήσιες συμβάσεις με μηνιαία συνδρομή!
  Προσφορά Α Προσφορά Β Προσφορά Γ
 
 • Εκδοση κοινοχρήστων
 • Δύο απεντομώσεις (Κάθε 6 μήνες)
 • Δύο μυοκτονίες (Κάθε 6 μήνες)
 • Καθαρισμός λέβητα - συντήρηση καυστήρα
 • Ρύθμιση μέτρηση καυσαερίων
 • Αναγόμωση 1 12 kgr πυροσβεστήρα
 • Γενικός προληπτικός καθαρισμός φρεατίων ή μια απόφραξη
 • Eκδοση κοινοχρήστων
 • Δύο απεντομώσεις (Κάθε 6 μήνες)
 • Δύο μυοκτονίες (Κάθε 6 μήνες)
 • Καθαρισμός λέβητα - συντήρηση καυστήρα
 • Ρύθμιση μέτρηση καυσαερίων
 • Αναγόμωση 1 12 kgr πυροσβεστήρα
 • Καθαρισμός δεξαμενής
 • Αποκατάσταση έως και μίας βλάβης του καυστήρα (εκτός ανταλλακτικού)
 • Eκδοση κοινοχρήστων
 • Δύο απεντομώσεις (Κάθε 6 μήνες)
 • Δύο μυοκτονίες (Κάθε 6 μήνες)
 • Καθαρισμός λέβητα - συντήρηση καυστήρα
 • Ρύθμιση μέτρηση καυσαερίων
 • Αναγόμωση 1 12 kgr πυροσβεστήρα
 • Απόφραξη οριζ. δικτ. Αποχ. (φρεάτια) για όσες φορές και αν χρειαστεί
Διαμερίσματα Κόστος * Κόστος * Κόστος *
5-10 28,00 € 32,00 € 40,00 €
11-15 32,00 € 36,00 € 43,00 €
16-20 35,00 € 40,00 € 48,00 €
21-25 38,00 € 44,00 € 51,00 €

*Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 24%